כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
672
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
30.5
שנת הקמה:
1977
רשות:
קלנסווה
פרטי קשר
יישוב:
קלנסווה
כתובת:
קלנסווה
כתובת למכתבים:
קלנסווה ת.ד. 1542, קלנסווה
מיקוד:
4064000
טלפון:
09-8781396
פקס:
09-8783158
מנהל/ת:
מובארק תאיה
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית קלנסווה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
מורים:
65
תלמידים:
672
בנים:
302
בנות:
370
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 7 98 108 29.4
יא 6 79 110 31.5
יב 9 125 152 30.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017