כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
497
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
27.6
שנת הקמה:
1993
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
הרב מימון 4
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8164, פתח תקווה
מיקוד:
4918101
טלפון:
03-9091094
פקס:
03-9091094
מנהל/ת:
גילה שרים
מפקח/ת:
איריס שרה הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
נעם פ"ת לקידום החינוך
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
63
תלמידים:
497
בנים:
0
בנות:
497
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 96 32.0
ח 3 0 85 28.3
ט 3 0 76 25.3
י 3 0 82 27.3
יא 3 0 85 28.3
יב 3 0 73 24.3
מדדי בחינות בגרות
מדד 2008 2009 2010
קבוצת התייחסות א א א
עשירון הישגים בבחינות 10 10 10
עשירון הוגנות בבחינות 10 10 10
עשירון החזקת תלמידים 6 4 4
שיעור הזכאים לבגרות [1] 92.45% 95.16% 91.38%
הפרש זכאים לבגרות [2] 0.00% 0.00% 0.00%
שיעור המצטיינים [1] 18.87% 30.65% 18.97%
שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה [1] 96.23% 100.00% 96.55%
שיעור העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה [1] 64.15% 72.58% 51.72%
שיעור העוברים באזרחות (כל הרמות) [1] 98.11% 95.16% 98.28%
שיעור העוברים במקצוע שפת אם (כל הרמות) [1] 98.11% 100.00% 100.00%
שיעור העוברים בתנ"ך (כל הרמות) [1] 96.23% 98.39% 96.55%
שיעור העוברים בספרות (כל הרמות) [1] 98.11% 98.39% 98.28%
שיעור העוברים בהסטוריה (כל הרמות) [1] 98.11% 98.39% 96.55%
תאריך עדכון: 25/07/2011
[1] מהלומדים בי"ב
[2] מהלומדים בי"ב ללא חינוך מיוחד
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017