כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
461
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
2000
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
לובלין אהרון 9
כתובת למכתבים:
לובלין אהרון 9, לוד
מיקוד:
7147110
טלפון:
08-9150889
פקס:
08-9150890
מנהל/ת:
ליטל לוי
מפקח/ת:
אביבה (ויוי) עטרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
דרכא בתי-ספר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כמויות ומספרים
מורים:
56
תלמידים:
461
בנים:
192
בנות:
269
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 4 37 69 26.5
י 5 52 84 27.2
יא 5 50 79 25.8
יב 5 53 37 18.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017