בית ספר אבן ח'לדון סח'נין

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
סח'נין
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - ט
שלבי חינוך
חט"ב בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית סחנין
רפורמה
אופק חדש
חמישון טיפוח חט"ב
4
עשירון טיפוח חט"ב
7
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
69.4%
חציון וותק הוראה
18 שנים
שילוב חינוך מיוחד
2.9%
כתובת
אלבלאנה, סח'נין
טלפון
04-6821980
מנהל/ת
כמאל אבו יונס
מפקח/ת
תאופיק זערורה

עובדי הוראה

21
מורים
28
מורות

תלמידים

250
בנים
274
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

11,114,060 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

9,241,314 ₪
עלות שעות הוראה
9,199,689 ₪
עלות שכר - קורונה
41,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,872,746 ₪
שירותי היקף
1,415,248 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
54,750 ₪
חינוך מיוחד
102,703 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,600
רכישות חוזים והקצבות
207,307 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
96,338 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
609,783 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
20,947 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
30.3