בית ספר אבן ח'לדון סח'נין

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
סח'נין
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - ט
שלבי חינוך
חט"ב בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית סחנין
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
כמאל אבו יונס
חמישון טיפוח חט"ב
4
עשירון טיפוח חט"ב
7
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
69.4%
חציון וותק הוראה
18 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
2.9%

עובדי הוראה

21
מורים
28
מורות

תלמידים

250
בנים
274
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

11,114,060 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

9,241,314 ₪
עלות שעות הוראה
9,199,689 ₪
עלות שכר - קורונה
41,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,872,746 ₪
שירותי היקף
1,415,248 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
54,750 ₪
חינוך מיוחד
102,703 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,600
רכישות חוזים והקצבות
207,307 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
96,338 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
609,783 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
20,947 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
30.3