בית ספר אור וערכים - בנות ביתר עילית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ביתר עילית
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
מלכה בן יעקב
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
1
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
15 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
25
מורות

תלמידים

0
בנים
228
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,523,570 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,076,703 ₪
עלות שעות הוראה
3,048,578 ₪
עלות שכר - קורונה
28,125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

446,867 ₪
שירותי היקף
270,746 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
24,216 ₪
חינוך מיוחד
22,600 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,140
רכישות חוזים והקצבות
81,576 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
48,869 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
382,953 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
15,117 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
25.3

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'