כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
238
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
2010
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
אוהב ישראל 24
כתובת למכתבים:
אוהב ישראל 24, ביתר עילית
טלפון:
02-9705915
טלפון נוסף:
050-4129730
פקס:
02-5802126
מנהל/ת:
מלכה בן יעקב
מפקח/ת:
שושנה אלימלך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
238
בנים:
0
בנות:
238
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 26 26.0
ב 1 0 27 27.0
ג 1 0 24 24.0
ד 1 0 31 31.0
ה 2 0 40 20.0
ו 1 0 29 29.0
ז 1 0 30 30.0
ח 1 0 31 31.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017