כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
378
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
2009
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
השומר 4
כתובת למכתבים:
השומר 4, נתניה
מיקוד:
4236504
טלפון:
09-8853398
פקס:
09-8853398
מנהל/ת:
אריה מאיר
מפקח/ת:
אסתר בינדר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
378
בנים:
205
בנות:
173
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 25 21 23.0
ב 2 26 26 26.0
ג 2 31 23 27.0
ד 2 22 30 26.0
ה 2 23 23 23.0
ו 2 30 16 23.0
ז 2 21 16 18.5
ח 2 27 18 22.5
ט 1 0 0 0.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017