כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
96
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
13.7
שנת הקמה:
2009
רשות:
גן רוה
פרטי קשר
יישוב:
בית עובד
כתובת:
בית עובד
כתובת למכתבים:
בית עובד ד.נ. עמק שורק, בית עובד
מיקוד:
7680000
טלפון:
08-9300013
פקס:
08-9400600
מנהל/ת:
עדי בוטבין-דיסקין
מפקח/ת:
מרים קינן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בדרך אל בית ספר בטבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
96
בנים:
62
בנות:
34
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 1 7.0
ז 1 10 5 15.0
ט 2 18 12 15.0
יא 1 9 5 14.0
יב 2 19 11 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017