כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
735
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
32.0
שנת הקמה:
1997
רשות:
רעננה
פרטי קשר
יישוב:
רעננה
כתובת:
ירושלים 1
כתובת למכתבים:
ירושלים 1, רעננה
מיקוד:
4350001
טלפון:
09-7700331
פקס:
09-7700335
מפקח/ת:
יעל הורביץ
יישוב:
רעננה
כתובת:
ירושלים 1
כתובת למכתבים:
ירושלים 1, רעננה
מיקוד:
4350001
טלפון:
09-7700331
פקס:
09-7700335
מנהל/ת:
יונתן ברלין
מפקח/ת:
יעל הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
85
תלמידים:
735
בנים:
735
בנות:
0
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 163 0 32.6
ח 4 140 0 35.0
ט 4 131 0 32.8
י 4 124 0 31.0
יא 2 71 0 35.5
יב 4 106 0 26.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017