כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
116
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
7.7
שנת הקמה:
2008
רשות:
עמק חפר
פרטי קשר
יישוב:
מדרשת רופין
כתובת:
מדרשת רופין 1
כתובת למכתבים:
מדרשת רופין, מדרשת רופין
מיקוד:
4025000
טלפון:
09-8665854
פקס:
09-8665856
מנהל/ת:
רונן רגב
מפקח/ת:
מירה דניאל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית אקשטיין-שירותי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
116
בנים:
80
בנות:
36
כיתות מיוחדות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 6 2 8.0
ח 3 17 7 8.0
ט 3 20 2 7.3
י 3 16 6 7.3
יא 2 10 6 8.0
יב 3 11 13 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017