כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2007
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 55
כתובת למכתבים:
המאירי 5 ת.ד. 3, אלעד
טלפון:
03-9087033
פקס:
03-9087036
מנהל/ת:
יוכבד לוי
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז החינוך לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017