בית ספר אור האמת אלעד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אלעד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אור האמת אלעד
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
אבישג חפץ
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
4
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
3.8%
חציון וותק הוראה
15 שנים
בחינוך טכנולוגי
100.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
71.0%
שילוב חינוך מיוחד
14.3%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

0
מורים
26
מורות

תלמידים

0
בנים
139
בנות

תלמידים עולים

1.4%
עולים
98.6%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,964,633 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,733,477 ₪
עלות שעות הוראה
3,733,477 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

231,156 ₪
שירותי היקף
6,675 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
14,383 ₪
חינוך מיוחד
40,682 ₪
הסעות וליווי
8,089
התחשבנות רשויות
‎-1,600
רכישות חוזים והקצבות
142,952 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
19,975 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
28,379 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
30.5