כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
91
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
30.3
שנת הקמה:
2004
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי חייא 5
כתובת למכתבים:
אלעד ת.ד. 96, אלעד
מיקוד:
48900
טלפון:
03-9096018
טלפון נוסף:
03-5745479
פקס:
03-9099102
מנהל/ת:
אבישג חפץ
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור האמת אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
91
בנים:
0
בנות:
91
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 28 28.0
יא 1 0 37 37.0
יב 1 0 26 26.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017