כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
142
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
23.7
שנת הקמה:
2004
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי חייא 5
כתובת למכתבים:
אלעד ת.ד. 96, אלעד
מיקוד:
4081002
טלפון:
03-9096018
טלפון נוסף:
03-5745479
פקס:
03-9099102
מנהל/ת:
אבישג חפץ
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור האמת אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
142
בנים:
0
בנות:
142
כיתות:
4
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 41 20.5
י 2 0 44 22.0
יא 1 0 26 26.0
יב 1 0 31 31.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017