כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
140
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
28.0
שנת הקמה:
2004
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי חייא 5
כתובת למכתבים:
אלעד ת.ד. 96, אלעד
מיקוד:
4081002
טלפון:
03-9096018
טלפון נוסף:
03-5745479
פקס:
03-9099102
מנהל/ת:
אבישג חפץ
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור האמת אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
140
בנים:
0
בנות:
140
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 49 24.5
י 1 0 25 25.0
יא 1 0 33 33.0
יב 1 0 33 33.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017