בית ספר אליעזר בן יהודה נס ציונה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מרכז
רשות
נס ציונה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית נס ציונה
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
נטלי שלום
חמישון טיפוח חט"ב
1
חמישון טיפוח חט"ע
1
עשירון טיפוח חט"ב
1
עשירון טיפוח חט"ע
1
אשכול למ"ס רשות
9
מורים בעלי תואר שני+
58.3%
חציון וותק הוראה
18 שנים
בחינוך טכנולוגי
20.9%
זכאות לתעודה טכנולוגית
91.3%
שילוב חינוך מיוחד
5.7%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

26
מורים
94
מורות

תלמידים

632
בנים
676
בנות

תלמידים עולים

0.6%
עולים
99.4%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

30,753,149 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

27,774,774 ₪
עלות שעות הוראה
27,726,524 ₪
עלות שכר - קורונה
48,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,978,375 ₪
שירותי היקף
2,079,494 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
86,558 ₪
חינוך מיוחד
89,137 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-13,590
רכישות חוזים והקצבות
606,938 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
129,838 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
650,533 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
23,375 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
29.5

מיצ"ב - הישגים לימודיים

אנגלית ח'

עברית ח'

מתמטיקה ח'

מדע וטכנולוגיה ח'

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

שביעות רצון מבית הספר

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
י-יא
90%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
י-יא
53%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
י-יא
6%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
י-יא
65%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
74%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
48%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
י-יא
55%

יחסים בין באי בית הספר

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
י-יא
90%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
י-יא
77%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
י-יא
79%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
י-יא
43%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
י-יא
63%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
י-יא
69%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
י-יא
97%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
י-יא
93%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
י-יא
77%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
י-יא
70%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
י-יא
93%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
י-יא
93%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
י-יא
87%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
י-יא
74%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
י-יא
67%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
י-יא
76%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
י-יא
97%

מוגנות והתנהגות נאותה

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
י-יא
39%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
י-יא
65%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
י-יא
41%