כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
648
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
2002
רשות:
שומרון
פרטי קשר
יישוב:
רבבה
כתובת:
רבבה
כתובת למכתבים:
רבבה ד.נ. לב שומרון, רבבה
מיקוד:
4483900
טלפון:
03-9367933
פקס:
03-9367650
מנהל/ת:
לאה אסולין
מפקח/ת:
אהרן אדלר
יישוב:
רבבה
כתובת:
רבבה
כתובת למכתבים:
רבבה ד.נ. לב שומרון, רבבה
מיקוד:
4483900
טלפון:
03-9367933
פקס:
03-9367620
מנהל/ת:
שמואל ויס
מפקח/ת:
אהרן אדלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
648
בנים:
0
בנות:
648
כיתות:
21
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 116 29.0
ח 5 0 140 28.0
ט 4 0 101 25.3
י 3 0 77 25.7
יא 4 0 115 28.8
יב 4 0 99 24.8
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017