כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
107
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
35.7
שנת הקמה:
2001
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
אור החיים 27
כתובת למכתבים:
מודיעין עילית ת.ד. 4162, מודיעין עילית
מיקוד:
7191901
טלפון:
08-9740366
פקס:
08-9740366
מנהל/ת:
יוסף שלמה הקשר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז תורני זכות לעמ"י
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017