כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
207
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
17.3
שנת הקמה:
1998
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
בן חמו אהרן 4
כתובת למכתבים:
בן חמו אהרן 4, לוד
מיקוד:
7139404
טלפון:
08-9206186
פקס:
08-9206185
מנהל/ת:
לאה וישדסקי
מפקח/ת:
רחל ויסברד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
אור אבנר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
1
תלמידים:
207
בנים:
0
בנות:
207
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 57 19.0
י 3 0 52 17.3
יא 3 0 57 19.0
יב 3 0 41 13.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017