כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
129
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
14.3
שנת הקמה:
1998
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
בן חמו אהרן 4
כתובת למכתבים:
בן חמו אהרן 4, לוד
מיקוד:
71394
טלפון:
08-9206186
פקס:
08-9206185
מנהל/ת:
לאה וישדסקי
מפקח/ת:
רחל ויסברד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
אור אבנר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
129
בנים:
0
בנות:
129
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 48 16.0
יא 3 0 42 14.0
יב 3 0 39 13.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017