כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
329
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
32.9
שנת הקמה:
2004
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
ציפורן 1
כתובת למכתבים:
לוד ת.ד. 915, לוד
מיקוד:
70151
פקס:
08-6210464
דוא"ל:
moralisha@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ליאת חוה דמבינסקי
מפקח/ת:
יחזקאל סחייק
יישוב:
לוד
כתובת:
ציפורן 1
כתובת למכתבים:
לוד ת.ד. 915, לוד
מיקוד:
70151
טלפון:
08-9242324
פקס:
08-9279693
דוא"ל:
moralisha@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
חגית יוגב
מפקח/ת:
יחזקאל סחייק
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
329
בנים:
0
בנות:
329
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 0 77 77.0
ח 3 0 94 31.3
ט 2 0 62 31.0
יא 2 0 51 25.5
יב 2 0 45 22.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016