כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
185
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
18.5
שנת הקמה:
1995
רשות:
שומרון
פרטי קשר
יישוב:
אלון מורה
כתובת:
אלון מורה 2781
כתובת למכתבים:
אלון מורה ת.ד. 438, אלון מורה
מיקוד:
44833
טלפון:
02-9972477
פקס:
153-29978156
אתר אינטרנט:
www.ytem.co.il
מנהל/ת:
יניב-הנריק גליק
מפקח/ת:
אהרן אדלר
יישוב:
אלון מורה
כתובת:
אלון מורה 2781
כתובת למכתבים:
אלון מורה ת.ד. 438, אלון מורה
מיקוד:
44833
טלפון:
02-9972477
פקס:
02-9978156
אתר אינטרנט:
www.ytem.co.il
מנהל/ת:
אריאל שיוביץ
מפקח/ת:
אהרן אדלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
בית מדרש לתורה והוראה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
185
בנים:
185
בנות:
0
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 42 0 21.0
ח 1 20 0 20.0
ט 1 35 0 35.0
י 2 29 0 14.5
יא 2 31 0 15.5
יב 2 28 0 14.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017