כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
686
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
29.8
שנת הקמה:
1994
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
שפירא חיים משה 33
כתובת למכתבים:
לוד ת.ד. 642, לוד
מיקוד:
7110602
טלפון:
08-9154661
טלפון נוסף:
08-9214000
פקס:
08-9154663
אתר אינטרנט:
atidlod.org.il
מנהל/ת:
גאולה סתי
מפקח/ת:
אביבה (ויוי) עטרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
54
תלמידים:
686
בנים:
337
בנות:
349
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 6 86 86 28.7
י 6 106 85 31.8
יא 5 65 91 31.2
יב 6 80 87 27.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017