כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,040
כיתות:
41
תלמידים בכיתה:
25.4
שנת הקמה:
1989
רשות:
גזר
פרטי קשר
יישוב:
בית חשמונאי
כתובת:
בית חשמונאי
כתובת למכתבים:
בית חשמונאי ת.ד. 76, בית חשמונאי
מיקוד:
73212
טלפון:
08-9242073
טלפון נוסף:
08-9221715
פקס:
08-9220568
דוא"ל:
ayalasho@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
הילה אלון
מפקח/ת:
נוגה ברעם
יישוב:
בית חשמונאי
כתובת:
בית חשמונאי
כתובת למכתבים:
בית חשמונאי ת.ד. 76, בית חשמונאי
מיקוד:
73212
טלפון:
08-9242073
טלפון נוסף:
08-9221715
פקס:
08-9220568
דוא"ל:
ayalasho@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אפרת זיו
מפקח/ת:
נוגה ברעם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
מכון ברנקו וייס
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
111
תלמידים:
1,040
בנים:
517
בנות:
523
כיתות:
41
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 7 92 97 27.0
ח 7 99 94 27.6
ט 8 107 106 26.6
י 7 80 72 21.7
יא 6 72 77 24.8
יב 6 67 77 24.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016