כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
50
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
12.5
שנת הקמה:
1989
רשות:
שדות דן
פרטי קשר
יישוב:
כפר חב"ד
כתובת:
כפר חב"ד
כתובת למכתבים:
כפר חב"ד ת.ד. 21, כפר חב"ד
מיקוד:
6084000
טלפון:
03-9606257
פקס:
03-9607313
מנהל/ת:
מנחם הלל גורביץ
מפקח/ת:
דקלה רוזנבוים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
ישיבת בוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
50
בנים:
50
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 9 0 9.0
י 1 15 0 15.0
יא 1 7 0 7.0
יב 1 19 0 19.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017