כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
805
כיתות:
29
תלמידים בכיתה:
27.8
שנת הקמה:
1979
רשות:
קדומים
פרטי קשר
יישוב:
קדומים
כתובת:
גבעת שלם
כתובת למכתבים:
קדומים ד.נ. שומרון, קדומים
מיקוד:
4485600
טלפון:
09-7928128
טלפון נוסף:
09-7928382
פקס:
09-7928127
אתר אינטרנט:
www.schooly.co.il
מנהל/ת:
סמדר לרנר
מפקח/ת:
יעל הורביץ
יישוב:
קדומים
כתובת:
גבעת שלם
כתובת למכתבים:
קדומים ד.נ. שומרון, קדומים
מיקוד:
4485600
טלפון:
09-7928128
טלפון נוסף:
09-7928382
פקס:
09-7928127
אתר אינטרנט:
www.schooly.co.il
מנהל/ת:
אפרים זיק
מפקח/ת:
יעל הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
91
תלמידים:
805
בנים:
0
בנות:
805
כיתות:
29
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 0 158 31.6
ח 4 0 115 28.8
ט 4 0 126 31.5
י 5 0 139 27.8
יא 5 0 127 25.4
יב 6 0 140 23.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017