כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
582
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
27.7
שנת הקמה:
1982
רשות:
אלקנה
פרטי קשר
יישוב:
אלקנה
כתובת:
אלקנה
כתובת למכתבים:
אלקנה ת.ד. 4, אלקנה
מיקוד:
4481400
טלפון:
03-9362332
פקס:
03-9363051
אתר אינטרנט:
www.tik-tak.co.il
מנהל/ת:
אורית זגלמן
מפקח/ת:
אהרן אדלר
יישוב:
אלקנה
כתובת:
אלקנה
כתובת למכתבים:
אלקנה ת.ד. 4, אלקנה
מיקוד:
4481400
טלפון:
03-9362332
פקס:
03-9363051
אתר אינטרנט:
www.tik-tak.co.il
מנהל/ת:
אריה מיליס
מפקח/ת:
אהרן אדלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
70
תלמידים:
582
בנים:
0
בנות:
582
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 130 32.5
ח 3 0 105 35.0
ט 3 0 109 36.3
י 4 0 84 21.0
יא 3 0 74 24.7
יב 4 0 80 20.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017