כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,384
כיתות:
44
תלמידים בכיתה:
31.5
שנת הקמה:
1984
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
הרצל 119
כתובת למכתבים:
ת.ד. 527, ראשון לציון
מיקוד:
7510401
טלפון:
03-9409100
פקס:
03-9668315
אתר אינטרנט:
www.schooly2.co.il
מנהל/ת:
יפי הימלבלאו
מפקח/ת:
יורם שמחה
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
הרצל 119
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8411, ראשון לציון
מיקוד:
7518301
טלפון:
03-9661888
טלפון נוסף:
03-9662111
פקס:
03-9673770
אתר אינטרנט:
www.schooly2.co.il
מנהל/ת:
דוד נמרוד-סימרוט
מפקח/ת:
יורם שמחה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
122
תלמידים:
1,384
בנים:
670
בנות:
714
כיתות:
41
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 8 124 136 32.5
ח 7 114 97 30.1
ט 8 115 129 30.5
י 7 98 121 31.3
יא 7 111 119 32.9
יב 7 108 112 31.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017