כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
485
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
32.3
שנת הקמה:
1980
רשות:
גדרה
פרטי קשר
יישוב:
גדרה
כתובת:
פינס
כתובת למכתבים:
פינס ת.ד. 161, גדרה
מיקוד:
7075101
טלפון:
08-8594918
טלפון נוסף:
050-2025808
פקס:
08-8594921
מנהל/ת:
יצחק משה אהרן נוימן
מפקח/ת:
יעל הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
אולפנא ומכללה בהרן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
54
תלמידים:
485
בנים:
0
בנות:
485
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 4 0 122 30.5
י 4 0 125 31.3
יא 4 0 120 30.0
יב 3 0 118 39.3
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017