כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
607
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
30.4
שנת הקמה:
2010
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מחנה פליטים שעפט
כתובת למכתבים:
ת.ד. 18747, ירושלים
מיקוד:
9118601
טלפון:
02-5328005
פקס:
02-5328005
מנהל/ת:
באסם דוויק
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית ספר אלראזי
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
607
בנים:
545
בנות:
62
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 22 43.0
ב 1 20 21 41.0
ג 1 26 15 41.0
ד 2 38 4 21.0
ה 3 83 0 27.7
ו 2 68 0 34.0
ז 3 86 0 28.7
ח 2 64 0 32.0
ט 2 52 0 26.0
י 2 56 0 28.0
יא 1 31 0 31.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017