בית ספר אהל חי'ה אלעד

נתונים כללים לשנה"ל 2021

מחוז
חרדי
רשות
אלעד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
קול ציון ת"צ
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
רבקה שאול
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
2
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

0
בנים
38
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2021

תקציב למוסד

659,154 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

653,632 ₪
עלות שעות הוראה
653,632 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

5,522 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
5,542 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
‎-254
התחשבנות רשויות
‎-190
רכישות חוזים והקצבות
424 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
164,789 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
17,346 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
4.8