כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
68
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
8.5
שנת הקמה:
2010
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 53
כתובת למכתבים:
רבי יהודה הנשיא 53, אלעד
מיקוד:
4081327
טלפון:
03-9334475
פקס:
03-9334470
מנהל/ת:
רבקה שאול
מפקח/ת:
חוה מרים טורץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קול ציון ת"צ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
68
בנים:
0
בנות:
68
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 11 11.0
ב 1 0 10 10.0
ג 1 0 7 7.0
ד 1 0 12 12.0
ה 1 0 6 6.0
ו 1 0 5 5.0
ז 1 0 7 7.0
ח 1 0 10 10.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017