בית ספר אולפנת למרחב פתח תקווה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
פתח תקוה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
יסודי ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
למרחב עמותה לקידום חינוך תורני
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
ורד שורצבוים
חמישון טיפוח יסודי
1
חמישון טיפוח חט"ע
1
עשירון טיפוח יסודי
1
עשירון טיפוח חט"ע
1
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
47.4%
חציון וותק הוראה
16 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.1%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

3
מורים
35
מורות

תלמידים

0
בנים
344
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

7,531,616 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

7,228,579 ₪
עלות שעות הוראה
7,228,579 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

303,037 ₪
שירותי היקף
842 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
23,615 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
1,658
התחשבנות רשויות
‎-5,740
רכישות חוזים והקצבות
221,124 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
61,538 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
622,506 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,715 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
28.7