כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,075
כיתות:
35
תלמידים בכיתה:
30.7
שנת הקמה:
2011
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שועפאט
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 69578, ירושלים
מיקוד:
9169402
טלפון:
02-5328005
פקס:
02-5328005
מנהל/ת:
רובא מומני
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית ספר אלראזי
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
1,075
בנים:
214
בנות:
861
כיתות:
35
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 64 74 34.5
ב 4 52 72 31.0
ג 4 52 69 30.3
ד 4 42 76 29.5
ה 3 4 77 27.0
ו 2 0 69 34.5
ז 2 0 69 34.5
ח 2 0 71 35.5
ט 2 0 65 32.5
י 2 0 61 30.5
יא 3 0 73 24.3
יב 3 0 85 28.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017