כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
505
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
29.7
שנת הקמה:
1965
רשות:
כפר סבא
פרטי קשר
יישוב:
כפר סבא
כתובת:
תל חי 6
כתובת למכתבים:
כפר סבא ת.ד. 144, כפר סבא
מיקוד:
4410101
טלפון:
09-7900401
מפקח/ת:
אורלי בטיטו
יישוב:
כפר סבא
כתובת:
תל חי 6
כתובת למכתבים:
כפר סבא ת.ד. 144, כפר סבא
מיקוד:
4410101
טלפון:
09-7655121
פקס:
09-7673444
מנהל/ת:
יוסף כהנא
מפקח/ת:
אורלי בטיטו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מרכז ישיבות בני עקיבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
55
תלמידים:
505
בנים:
0
בנות:
505
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 81 27.0
ח 2 0 67 33.5
ט 3 0 88 29.3
י 3 0 86 28.7
יא 3 0 103 34.3
יב 3 0 80 26.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017