כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
156
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
15.6
שנת הקמה:
2011
רשות:
קלנסווה
פרטי קשר
יישוב:
קלנסווה
כתובת:
קלנסווה
כתובת למכתבים:
קלנסווה ת.ד. 1532, קלנסווה
מיקוד:
4064000
טלפון:
09-8780403
פקס:
09-8780410
מנהל/ת:
עבד אל והאב קשקוש
מפקח/ת:
ראיד מסארוה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית קלנסווה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
156
בנים:
139
בנות:
17
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 46 7 17.7
יא 3 36 3 13.0
יב 4 57 7 16.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017