כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
594
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
29.7
שנת הקמה:
1958
רשות:
שדות דן
פרטי קשר
יישוב:
כפר חב"ד
כתובת:
כפר חב"ד
כתובת למכתבים:
כפר חב"ד, כפר חב"ד
מיקוד:
6084000
טלפון:
03-9602380
טלפון נוסף:
03-9602383
פקס:
03-9606571
מנהל/ת:
לאה חפר
מפקח/ת:
דקלה רוזנבוים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
בית רבקה לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
81
תלמידים:
594
בנים:
0
בנות:
594
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 5 0 158 31.6
י 6 0 167 27.8
יא 4 0 127 31.8
יב 5 0 142 28.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017