כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,615
כיתות:
51
תלמידים בכיתה:
31.7
שנת הקמה:
1939
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
האחים סמילצ'נסקי 22
כתובת למכתבים:
האחים סמילצ'נסקי 22, ראשון לציון
מיקוד:
7523355
טלפון:
03-9671166
פקס:
03-9652667
מנהל/ת:
חבצלת לוטן
מפקח/ת:
יורם שמחה
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
האחים סמילצ'נסקי 22
כתובת למכתבים:
ראשון לציון ת.ד. 6, ראשון לציון
מיקוד:
7510001
טלפון:
03-9671166
פקס:
03-9652667
מנהל/ת:
איריס רון
מפקח/ת:
יורם שמחה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
156
תלמידים:
1,615
בנים:
860
בנות:
755
כיתות:
50
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 8 144 119 32.9
ח 10 137 146 28.3
ט 7 134 121 36.4
י 8 133 124 32.1
יא 8 140 113 31.6
יב 8 132 129 32.6
יג 2 40 3 21.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017