כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
238
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
29.8
שנת הקמה:
2013
רשות:
עמק חפר
פרטי קשר
יישוב:
אלישיב
כתובת:
התאנה
כתובת למכתבים:
התאנה ת.ד. 95, אלישיב
מיקוד:
4288500
טלפון:
04-6251374
פקס:
04-6251376
מנהל/ת:
מיטל גרוס
מפקח/ת:
גלית חרובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. אזורית עמק חפר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
238
בנים:
105
בנות:
133
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 14 19 33.0
ב 1 13 19 32.0
ג 1 13 18 31.0
ד 1 16 15 31.0
ה 1 16 16 32.0
ו 1 13 14 27.0
ז 1 12 20 32.0
ח 1 8 12 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017