כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
219
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
2012
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מרג' אבן עאמר
כתובת למכתבים:
מרג' אבן עאמר, ירושלים
מיקוד:
9716700
טלפון:
02-5835113
מנהל/ת:
ענאן נתשה
מפקח/ת:
נור ח'טיב
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אלקותאב - כפר עקב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
219
בנים:
219
בנות:
0
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 22 0 22.0
ב 1 18 0 18.0
ג 1 27 0 27.0
ד 1 26 0 26.0
ה 1 22 0 22.0
ו 1 27 0 27.0
ז 1 28 0 28.0
ח 1 25 0 25.0
ט 1 24 0 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017