כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
767
כיתות:
32
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2011
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
חב"ד 22
כתובת למכתבים:
חב"ד 22 ת.ד. 30020, ביתר עילית
מיקוד:
9050001
טלפון:
052-7646246
מנהל/ת:
שבח שוורץ
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
767
בנים:
767
בנות:
0
כיתות:
28
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 113 0 22.6
ב 5 113 0 22.6
ג 4 82 0 20.5
ד 5 123 0 24.6
ה 4 103 0 25.8
ו 4 103 0 25.8
ז 3 81 0 27.0
ח 2 49 0 24.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017