כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
270
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
16.9
שנת הקמה:
2011
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
גבע בנימין
כתובת:
שד אדם
כתובת למכתבים:
שד אדם, גבע בנימין
מיקוד:
9063200
טלפון:
02-6569565
פקס:
02-6569565
מנהל/ת:
מיכל רם
מפקח/ת:
רבקה טאובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
270
בנים:
73
בנות:
197
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 11 18 14.5
ב 2 13 17 15.0
ג 2 13 13 13.0
ד 2 14 12 13.0
ה 2 10 15 12.5
ו 1 0 13 13.0
ז 3 12 68 26.7
ח 2 0 41 20.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017