כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
81
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
6.8
שנת הקמה:
1990
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
בשארי סעדיה ויוסף 13
כתובת למכתבים:
בשארי סעדיה ויוסף 8 ת.ד. 4176, ראשון לציון
מיקוד:
7514101
טלפון:
03-9568859
פקס:
03-9568188
מנהל/ת:
טלי וולף-צוקרמן
מפקח/ת:
סיגלית צדוק שאקי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ללא דיווח-חנ"מ
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
81
בנים:
81
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 8 0 8.0
ג 1 6 0 6.0
ד 1 6 0 6.0
ה 2 13 0 6.5
ו 1 9 0 9.0
ז 2 14 0 7.0
ח 1 7 0 7.0
ט 1 6 0 6.0
יא 1 6 0 6.0
יב 1 6 0 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017