כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
30
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
30.0
שנת הקמה:
2012
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב 22
טלפון:
02-6263756
מפקח/ת:
אמל דרויש
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מדארס וריאד אלפקיה
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
30
בנים:
18
בנות:
12
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 18 12 30.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017