כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
75
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
5.4
שנת הקמה:
2013
רשות:
עראבה
פרטי קשר
יישוב:
עראבה
כתובת:
עראבה
כתובת למכתבים:
עראבה, עראבה
מיקוד:
3081200
טלפון:
04-6744994
מנהל/ת:
הואזן מוסא
מפקח/ת:
מרי אבו ימן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מכללת א-שורוק בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
75
בנים:
60
בנות:
15
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 0 6.0
ב 1 6 1 7.0
ג 3 9 6 5.0
ד 2 10 1 5.5
ה 2 9 2 5.5
ו 1 4 1 5.0
ח 1 3 2 5.0
י 2 8 2 5.0
יב 1 5 0 5.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017