כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
107
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
7.6
שנת הקמה:
2006
רשות:
גזר
פרטי קשר
יישוב:
יד רמב"ם
כתובת:
יד רמב"ם
כתובת למכתבים:
יד רמב"ם ת.ד. 123, יד רמב"ם
מיקוד:
9979300
טלפון:
08-9282626
פקס:
08-9283462
מנהל/ת:
דניאל עוזיה
מפקח/ת:
סימי-סימונה רוזנברג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית אקשטיין-שירותי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
107
בנים:
63
בנות:
44
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 15 7 7.3
יא 6 29 17 7.7
יב 5 19 20 7.8
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017