כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
136
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
6.2
שנת הקמה:
2006
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
ש בית אליעזר
כתובת למכתבים:
ש בית אליעזר ת.ד. 30143, חדרה
מיקוד:
3800102
טלפון:
04-6201044
פקס:
04-6201243
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
נועם ליס
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אדנים מפעלי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
136
בנים:
95
בנות:
41
כיתות מיוחדות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 6 2 8.0
ד 1 6 1 7.0
ה 2 8 3 5.5
ו 2 9 2 5.5
ז 2 11 3 7.0
ח 3 17 5 7.3
ט 2 7 6 6.5
י 5 16 12 5.6
יא 1 5 0 5.0
יב 3 10 7 5.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017