כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
גן - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1999
רשות:
רעננה
פרטי קשר
יישוב:
רעננה
כתובת:
אחוזה 278
כתובת למכתבים:
אחוזה 278, רעננה
מיקוד:
4355840
טלפון:
09-7709108
פקס:
09-7709109
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מפקח/ת:
עדינה בר עליה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רעננה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017