כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
41
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
8.2
שנת הקמה:
1982
רשות:
רעננה
פרטי קשר
יישוב:
רעננה
כתובת:
שפירא איזי
כתובת למכתבים:
רעננה ת.ד. 29, רעננה
מיקוד:
4310001
טלפון:
09-7701220
פקס:
09-7701614
מנהל/ת:
איריס רד וינשטין
מפקח/ת:
עדינה בר עליה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית איזי שפירא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
41
בנים:
20
בנות:
21
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 6 2 8.0
ג 1 3 5 8.0
ד 1 6 3 9.0
ה 1 4 4 8.0
ו 1 1 7 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017