כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
89
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
7.4
שנת הקמה:
1979
רשות:
ראש העין
פרטי קשר
יישוב:
ראש העין
כתובת:
עמוסי מנחם 13
כתובת למכתבים:
עמוסי מנחם 13, ראש העין
מיקוד:
4802963
טלפון:
03-9380990
פקס:
03-9023705
מנהל/ת:
גתית ברסטל
מפקח/ת:
רונית וייס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראש העין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
89
בנים:
50
בנות:
39
כיתות מיוחדות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 4 4 8.0
ב 1 3 4 7.0
ג 1 4 3 7.0
ד 1 4 3 7.0
ו 1 4 3 7.0
ז 1 5 3 8.0
ח 1 4 3 7.0
ט 1 6 2 8.0
י 1 6 2 8.0
יא 1 3 5 8.0
יב 2 7 7 7.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017