כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
גן - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1979
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
הלסינקי 1
כתובת למכתבים:
פתח תקווה ת.ד. 102, פתח תקווה
מיקוד:
4910002
טלפון:
03-9258339
פקס:
03-9258424
מנהל/ת:
נעה עופר
מפקח/ת:
גפנית סויסה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית פתח תקוה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017