כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
45
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
5.6
שנת הקמה:
1979
רשות:
ראש העין
פרטי קשר
יישוב:
ראש העין
כתובת:
המרץ 1
כתובת למכתבים:
המרץ 1, ראש העין
מיקוד:
40817
טלפון:
03-9026240
פקס:
03-9026240
מנהל/ת:
ליאור ביבס
מפקח/ת:
רונית וייס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אור טיפול וחינוך בע'מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
45
בנים:
36
בנות:
9
כיתות מיוחדות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 6 0 6.0
ד 1 0 1 1.0
ו 1 5 2 7.0
ח 1 5 1 6.0
יא 2 13 2 7.5
יב 2 7 3 5.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017