כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
50
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1979
רשות:
ראש העין
פרטי קשר
יישוב:
ראש העין
כתובת:
המרץ 1
כתובת למכתבים:
המרץ 1, ראש העין
מיקוד:
40817
טלפון:
03-9026240
פקס:
03-9026240
דוא"ל:
estimoa@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ליאור ביבס
מפקח/ת:
רונית וייס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אור טיפול וחינוך בע'מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ללא דיווח-חנ"מ
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
50
בנים:
39
בנות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 0 6.0
ג 1 3 3 6.0
ה 1 5 2 7.0
ז 1 6 1 7.0
ט 1 1 0 1.0
י 1 2 0 2.0
יא 1 6 1 7.0
יב 2 10 4 7.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016