כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
167
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
12.8
שנת הקמה:
2011
רשות:
יפיע
פרטי קשר
יישוב:
יפיע
כתובת:
יפיע
כתובת למכתבים:
יפיע ת.ד. 1808, יפיע
מיקוד:
16955
טלפון:
04-6456390
טלפון נוסף:
04-6456389
פקס:
04-6456389
מנהל/ת:
ניווה עואד
מפקח/ת:
מרי אבו ימן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית יפיע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
167
בנים:
128
בנות:
39
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ו 2 18 5 11.5
ז 2 16 8 12.0
ח 2 22 2 12.0
ט 2 18 6 12.0
י 2 17 7 12.0
יא 2 18 6 12.0
יב 2 19 5 12.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017