כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
163
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
11.6
שנת הקמה:
2011
רשות:
יפיע
פרטי קשר
יישוב:
יפיע
כתובת:
יפיע
כתובת למכתבים:
יפיע ת.ד. 1808, יפיע
מיקוד:
1695500
טלפון:
04-6456390
טלפון נוסף:
04-6456389
פקס:
04-6456389
מנהל/ת:
ניווה עואד
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית יפיע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
163
בנים:
125
בנות:
38
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ו 2 21 3 12.0
ז 2 19 5 12.0
ח 2 14 9 11.5
ט 2 21 2 11.5
י 2 16 7 11.5
יא 2 14 6 10.0
יב 2 20 6 13.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017