כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
גן - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1990
רשות:
כפר סבא
פרטי קשר
יישוב:
כפר סבא
כתובת:
טשרניחובסקי 59
כתובת למכתבים:
טשרניחובסקי 59, כפר סבא
מיקוד:
4428164
טלפון:
09-7472637
פקס:
09-7471303
מנהל/ת:
ליאורה פרלברג
מפקח/ת:
עדינה בר עליה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
בית חולים מאיר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017