כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
146
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
8.6
שנת הקמה:
2003
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
ראב"ד 9
כתובת למכתבים:
ראב"ד 9 ת.ד. 120, אלעד
מיקוד:
4081002
טלפון:
03-9074252
פקס:
03-9074253
מנהל/ת:
מיכל רווח
מפקח/ת:
רבקה בר-חיים
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל אשר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
146
בנים:
146
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 7 0 7.0
ב 1 9 0 9.0
ג 1 8 0 8.0
ד 1 11 0 11.0
ה 1 9 0 9.0
ז 1 12 0 12.0
ח 3 24 0 8.0
ט 1 10 0 10.0
י 2 13 0 6.5
יא 1 7 0 7.0
יב 4 36 0 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017