כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
100
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
2003
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבן יוחנן בן זכאי 105
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 120, בני ברק
טלפון:
03-9074252
פקס:
03-9074253
דוא"ל:
hannanac@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מיכל רווח
מפקח/ת:
מלכיאל אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אוהל אשר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
ללא דיווח-חנ"מ
מוגבלות שכלית קלה
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
100
בנים:
100
בנות:
0
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 8 0 8.0
ג 1 8 0 8.0
ה 1 11 0 11.0
ו 1 11 0 11.0
ז 1 11 0 11.0
ח 1 9 0 9.0
ט 3 25 0 8.3
י 2 17 0 8.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016